www.targaservis.com

              ŠKOLENÍ

  • Provádíme školení zaměstnanců
    z hlediska PO a BOZP

ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ BOZP

- školení z BOZP vedoucích pracovníků
- školení z BOZP zaměstnanců
- školení z BOZP externích zaměstnanců
 

ŠKOLENÍ ODBORNÁ BOZP

- školení řidičů referentů
- školení první pomoci
- školení práce ve výškách
- školení z BOZP dle požadavků zákazníka
 

ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PO

- školení z PO vedoucích pracovníků
- školení z PO zaměstnanců
- školení z PO externích zaměstnanců
 

ŠKOLENÍ OSTATNÍ PO

- školení preventivních požárních hlídek
- školení preventistů
- školení osob pověřených zabezpečováním
  požární ochrany v době   sníženého provozu
  a v mimopracovní době
- školení z PO dle požadavků zákazníka
 

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

- teoretická výuka
- výuka zážitkovou metodou
Podrobnosti školení lze dohodnout dle Vašich požadavků.
 

Zajistíme i odborná školení.
 
školení

 
 
www.targasevis.com (c)2010        bozp - BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA                     desing Š&MTopTrades.r.o

bezpečnost práce a požární ochrana, Targaservis s.r.o

KONTAKTY

E-MAIL:
info@targaservis.com

TELEFON:
+420 602 668 469

ADRESA SPOLEČNOSTI:
Na Dražkách 112
267 61 Cerhovice

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Šlejnická 2018/1
Praha 6

IČ:28995066
DIČ:CZ 28995066

WEB:
www.targaservis.com