www.targaservis.com

              POŽÁRNÍ OCHRANA


ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

V níže uvedené tabulce se nachází druhy dokumentů, které byste měli mít zpracované
Druh dokumentu
Začlenění z hlediska PO dle provozovaných činnostíano
Směrnice POano
Požární poplachové směrniceano
Požární evakuační plánano
Požární řádano
Dokumentace zdolávání požárůano
Řád ohlašovny požárůano
Tematický a časový plánano
Dokumentace o provedeném školení zaměstnancůano


požární ochrana

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Na Vašich pracovištích provádíme pravidelné kontroly PO,
které zahrnují nejen kontrolu pracovišť, ale i dokumentace
a  dodržování  nastavených   pravidel. Upozorňujeme  Vás
na nedostatky, navrhujeme přijatelná opatření, pomáháme
při řešení konkrétních problémů.
Z každé kontroly vyhotovujeme zápis.
 

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

Dle zákona provádíme pravidelný cvičný požární  poplach,
kde  si  ověřujete  účinnost   Vámi  nastaveného  systému,
volnost únikových cest a pohotovost Vašich  zaměstnanců
při  extrémních   situacích,  kdy  je  nutná  evakuace  osob
z objektu. Vyhodnocení poplachu uvedeme do zápisu.
 

PORADENSKÁ ČINNOST

Pokud si s  něčím  nevíte  rady,  jsme   tu  pro   Vás. Jsme
připraveni za  Vámi přijet,a nebo  Vám poradit  telefonicky
či e-mailem. Vaše problémy pomůžeme řešit co nejrychleji
a   můžeme    Vás   také   zastupovat   při   jednání   nebo
kontrolách orgánů státního dozoru.
 

REVIZE A KONTROLY

Provádíme  revize  a  kontroly   vyhrazených   technických
EZS,   EPS,   CCTV   atd.   Přehled   prováděných  kontrol
a revizí Vám rádi zašleme na vyžádání.
 

ŠKOLENÍ

Provádíme   školení  na  Vašich  pracovištích  či  na jiných
určených   místech.  Zpracováváme  časové  a   tematické
plány,   vedeme   termíny   a   dokumentaci   provedených
školení.
 

Školení základní:
- školení z PO vedoucích pracovníků
- školení z PO zaměstnanců
- školení z PO externích zaměstnanců

Školení odborná:
- školení preventivních požárních hlídek
- školení preventistů
- školení osob pověřených zabezpečováním požární
  ochrany v době sníženého provozu


 
 
 
www.targasevis.com (c)2010        bozp - BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA                     desing Š&MTopTrades.r.o

bezpečnost práce a požární ochrana, Targaservis s.r.o

KONTAKTY

E-MAIL:
info@targaservis.com

TELEFON:
+420 602 668 469

ADRESA SPOLEČNOSTI:
Na Dražkách 112
267 61 Cerhovice

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Šlejnická 2018/1
Praha 6

IČ:28995066
DIČ:CZ 28995066

WEB:
www.targaservis.com