www.targaservis.com

              BEZPEČNOST PRÁCE
              A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI


ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

V níže uvedené tabulce se nachází druhy dokumentů, které byste měli mít zpracované
Druh dokumentu
Kategorizace pracíano
Rizika na pracovištiano
Směrnice BOZPano
Směrnice pro užívání osobních ochranných pomůcekano
Směrnice pro řešení pracovních úrazůano
Traumatologický plánano
Místní provozně bezpečnostní předpisyano
Kniha úrazůano


bezpečnost práce

BEZPEČNÝ PODNIK

Pomůžeme   Vám   se  zavedením   systému,   který   pokrývá
činnosti Vaší organizace nejen z hlediska BOZP,ale i ochrany
životního      prostředí      a      požární     ochrany.    Program
"BEZPEČNÝ PODNIK"   je  určen  pro  velké  a  větší  středně
velké organizace.
 

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Na Vašich pracovištích provádíme pravidelné kontroly BOZP,
které zahrnují nejen kontrolu pracovišť, ale i  dokumentace a
dodržování   nastavených  pravidel.   Upozorňujeme  Vás  na
nedostatky,  navrhujeme  přijatelná  opatření, pomáháme při
řešení konkrétních problémů. Z každé kontroly vyhotovujeme
zápis.
 

ROČNÍ PROVĚRKA Z BOZP

Dle zákona provádíme roční prověrku z   bezpečnosti  práce.
Na základě této prověrky pro Vás zpracováváme  hodnocení
pracovišť a stavu BOZP ve Vaší společnosti
 

PORADENSKÁ ČINNOST

Pokud  si  s  něčím  nevíte   rady,   jsme   tu  pro   Vás. Jsme
připraveni  za   Vámi  přijet,a nebo   Vám  poradit  telefonicky
či  e-mailem.  Vaše problémy  pomůžeme  řešit  co nejrychleji
a můžeme Vás také  zastupovat při jednání  nebo kontrolách
orgánů státního dozoru.
 

REVIZE A KONTROLY

Provádíme   revize   a   kontroly    vyhrazených    technických
zařízení,  EZS, EPS, CCTV atd. Přehled prováděných kontrol
a revizí Vám rádi zašleme na vyžádání.
 

ŠKOLENÍ

Provádíme   školení  na   Vašich   pracovištích   či na   jiných
určených místech. Zpracováváme časové a tematické  plány,
vedeme termíny a dokumentaci provedených školení.
 

Školení základní:
- školení z BOZP vedoucích pracovníků
- školení z BOZP zaměstnanců
- školení z BOZP externích zaměstnanců

Školení odborná:
- školení řidičů referentů
- školení první pomoci
- školení práce ve výškách
- školení z BOZP dle požadavků zákazníka


 
 
 
www.targasevis.com (c)2010        bozp - BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA                     desing Š&MTopTrades.r.o

bezpečnost práce a požární ochrana, Targaservis s.r.o

KONTAKTY

E-MAIL:
info@targaservis.com

TELEFON:
+420 602 668 469

ADRESA SPOLEČNOSTI:
Na Dražkách 112
267 61 Cerhovice

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Šlejnická 2018/1
Praha 6

IČ:28995066
DIČ:CZ 28995066

WEB:
www.targaservis.com